३६/१५१ मोटरवे रोड ख्लोङ सोङ टोन नन उपजिल्ला, लाट क्रबाङ जिल्ला, बैंकक १०५२०

+६६ २१०६ ३८८०
+८६ १३९० १५१५ ६९३ (उत्पादनहरू)
+८६ १८१६ ८९०१ ९१३ (इन्जिनियरिङ)

यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्