01-2

सेवा क्षेत्रहरू

एकीकृत सर्किट उद्योग
नयाँ ऊर्जा उद्योग
खाद्य र औषधि उद्योग
मेसिनरी उत्पादन उद्योग
फ्लैट प्यानल प्रदर्शन उद्योग
जीवन विज्ञान उद्योग
सार्वजनिक निर्माण उद्योग
इन्टरनेट डाटा सेन्टर (IDC)

02-3

सम्पूर्ण प्रक्रिया सेवा

परामर्श र डिजाइन
इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन
उपकरण खरिद
व्यापार रसद
निर्माण र स्थापना
सञ्चालन र मर्मतसम्भार